Result: X CBSE – 2017

Engineers’ Academy X th result 2017 Batch
Hearty Congratulations to our students for their outstanding performance
Sr. No Name of the student School 101 122 0 85 0 86 0 87 Total Marks CGPA %
Eng S/M/H Maths Sci SST 500
1 Kshitij Sabale Ryan 97 98 99 97 100 491 10 98.2
2 Abhishek Jose Ryan 98 95 94 96 100 483 10 96.6
3 Vedprakash Rajan NHPS 97 92 98 96 98 481 10 96.2
4 Ayush halder Ryan 94 91 96 95 99 475 10 95
5 Kimaya Kulkarni Ryan 95 95 94 93 96 473 10 94.6
6 Shreemesh Mohite NHPS 94 91 99 93 96 473 10 94.6
7 Keziah Thomas Ryan 97 92 91 91 96 467 10 93.4
8 Devika Menon NHPS 95 91 96 92 93 467 10 93.4
9 Aditya Gaikwad Ryan 96 92 92 91 95 466 10 93.2
10 Shivam Ghadge NHPS 91 95 94 91 94 465 10 93
11 Kshitismita Panda Ryan 96 93 91 91 93 464 10 92.8
12 Harshal Kadam NHPS 91 91 95 91 96 464 10 92.8
13 Suyash Mali Ryan 91 95 92 93 91 462 10 92.4
14 Ayush Ahuja Ryan 91 91 94 91 95 462 10 92.4
15 Atharav Bahekar NHPS 94 93 91 91 91 460 10 92
16 Suha Palekar KV 91 92 91 91 91 456 10 91.2
17 Sushree Mohanty Ryan * * * * * * 10 *
18 Sanskar Rawal NHPS * * * * * * 10 *
19 Irene Thomas Ryan * * * * * * 10 *
20 Mrunmayee W NHPS * * * * * * 10 *
21 Yash Pratapwar DAV 93 93 88 92 92 458 9.8 91.6
22 Vaishanvi Shetty NHPS 93 91 85 91 96 456 9.8 91.2
23 Srushti Mandhare Ryan 92 93 91 91 85 452 9.8 90.4
24 Divya Shah NHPS 94 91 91 82 94 452 9.8 90.4
25 Anshuman M Ryan * * * * * * 9.8 *
26 Nizzamudin Ryan * * * * * * 9.8 *
27 Kashish Singh Ryan * * * * * * 9.8 *
28 Teena Choudhary Ryan * * * * * * 9.8 *
29 Sana Pathan Ryan * * * * * * 9.8 *
30 Hrittika Barola NHPS * * * * * * 9.8 *
31 Shruti Singh SNPS * * * * * * 9.6 *
32 Subodh Waigaonkar Ryan 87 91 92 87 91 448 9.6 89.6
33 Sakshi Rai DAV 89 87 96 92 84 448 9.4 89.6
34 Aryan khandagale Ryan 86 87 91 82 81 427 9.2 85.4
35 Pranav Ingole Ryan 93 91 71 81 81 417 9.2 83.4
36 Shraddha Gaur Ryan * * * * * * 9.2 *
37 Tanishka Ajwani NHPS * * * * * * 9.2 *
38 Varun Khandaite NHPS 92 92 72 80 92 428 9 85.6
39 Shobith Shetty NHPS * * * * * * 9 85.5
40 Aishwarya Ajjayan Ryan * * * * * * 9 *
41 Siddhi Bhagwat DAV * * * * * * 9 *
42 Aditi  Gupta NHPS * * * * * * 9 *
43 Sejal Ghaitadkar Ryan 89 91 71 81 77 409 8.8 81.8
44 Ahona Das JHA * * * * * * 8.8 *
45 Aporva Lokhande NHPS * * * * * * 8.6 *
46 Sakshi Rane DAV * * * * * * 8.2 *
47 Parth Parolekar NHPS 79 82 62 71 71 365 8 73
48 Harsh yadav Ryan * * * * * * 8 *
49 Akansha Jhadgaonkar Ryan * * * * * * 8 *
50 Nilesh Jha Ryan * * * * * * 7.8 *