Result XII (2016)

Engineers’ Academy XIIth CBSE Result 2016 Batch

Hearty Congratulations to our students for their brilliant performance

Sr. No Name of the student School  0 41 0 42 0 43 0 65 % in PCM / PCB
maths phy chem Opt / Bio  
1 Krittika Modhave St. J 76 95 95 98 96
2 Aman Pandey DPS 95 96 95 93 95
3 YavnicaPoddar St. J 81 94 94 94 94
4 Sushmita Mukharjee DAV 92 90 95 92 92.3
5 Ashly sara Roy St. J 68 86 90 95 90.3
6 Sanjana Mahajan DAV 79 80 94 87 87
7 Shruti Bamane DPS 66 84 86 78 83
8 Siddhi Bhise D.A.V 63 82 75 91 83
9 Sahil Parandwal St. J 66 74 85 84 81
10 Shreya Nikumbh D.A.V 45 77 75 77 76.3
11 Shubham Patil NHPS 49 76 67 75 73
12 Nikhil sebastian St. J 36 69 67 79 72
13 Ankita pandey D.A.V 68 64 82 64 71.3
14 Sarvesh Tare St. J 50 65 62 86 71
15 Aditi sharma KV 54 81 65 61 69
16 Rishav Bharti NHPS 46 63 63 80 69

Students Selected in JEE (Main): Highest Score in JEE(Main) – 158

  1. Rohit Kumar
  2. Shruti Bamane
  3. Aman Pandey
  4. Deepak Garasangi
  5. Aniket Singh