Result X CBSE – 2019

 

Sr. No Name of the student School Science Maths English Soc. Sc. San/Hin Total %age
1 Priyadarshani  Palani KV 98 99 98 98 99 492 98.4
2 Madhura Cheke Ryan 100 95 96 95 99 485 97
3 Tripti Kumari Ryan 95 96 96 97 100 484 96.8
4 Ananya Dash DAV 95 96 96 97 99 483 96.6
5 Bhavya Prasad MIS 95 95 96 99 97 482 96.4
6 Swarangi Thakare Ryan 97 97 93 95 99 481 96.2
7 Astha Jha Ryan 95 95 94 98 98 480 96
8 Upasana Dutta DAV 95 95 95 96 99 480 96
9 Jay shelar Ryan 98 97 93 98 94 480 96
10 Sharayu Anuse MIS 96 93 95 95 99 478 95.6
11 Abhishek Patnayak Ryan 97 96 95 91 99 478 95.6
12 Mughdha Gaware Ryan 91 95 97 96 98 477 95.4
13 Mareena castelino Ryan 95 95 91 96 98 475 95
14 Deepal Khandaite MIS 94 95 89 99 98 475 95
15 Anushka Kamble Ryan 95 95 97 95 93 475 95
16 Neerakshi chimurkar Ryan 95 95 89 99 95 473 95
17 Pranali Baviskar Ryan 94 88 97 95 98 472 95
18 Vaishnav shetty Ryan 95 90 96 95 95 471 95
19 Soham Deshmukh MIS 95 95 83 99 97 469 94
20 Ishan Shah NHPS 95 94 84 95 99 467 94
21 Priyank Gaikwad Ryan 92 97 86 95 95 465 93
22 Hrishikesh Sarak NHPS 91 95 90 91 96 463 93
23 Madhura Kulkarni MIS 82 95 89 98 98 462 92.4
24 Pankti patel SNPS 95 93 93 91 90 462 92.4
25 Piyush Patil Ryan 94 88 90 94 93 459 92
26 Ashima Shetty DAV 81 90 94 95 98 458 91.6
27 Saswati Panda Ryan 94 83 90 92 99 458 91.6
28 Ritij Thakur MIS 90 84 90 97 95 456 91.3
29 Abha Vaidya Ryan 88 81 91 95 96 451 92.4
30 Priyank Kulkarni Ryan 88 88 87 89 97 449 90