Engineers’ Academy Xth result 2013 Batch

Sr. No. Name of the student School 101 122 041 086 087 CGPA Total Marks
Eng S/M/H Maths Sci SST 10 500
01 Anupama. Bhattacharya ST.J 93 97 99 96 95 10 480
02 Medha Bhargav ST. J 91 97 99 92 91 10 470
03 Amey Jangam DAV 91 96 95 93 94 10 469
04 Harshita Kotiyan NHPS 93 91 94 91 96 10 465
05 Atharav Rishi DAV 91 96 92 94 91 10 464
06 Alia teresa KV 91 97 94 91 91 10 464
07 Sherin Thomas ST.J 91 94 93 91 95 10 464
08 Shivani Tamboli DAV 92 96 91 93 91 10 463
09 Shardul Gore ST. J 91 91 93 93 91 10 459
10 Prasad Choudhary DAV91 91 91 99 96 84 9.8 461
11 Devpriya Kanji DAV 94 91 87 95 91 9.8 458
12 Sourjit De DAV 91 98 92 91 85 9.8 457
13 Shreya Kulkarani NHPS 92 88 91 91 94 9.8 456
14 Nirupama ST.J 92 96 81 91 91 9.8 451
15 Nishant singh DAV 91 91 86 94 85 9.6 447
16 Priya kumari ST.J 91 91 92 88 84 9.6 446
17 Riva Juthani ST.J 85 91 91 84 91 9.6 442
18 Neethu Decruse ST.J 82 93 83 91 91 9.6 440
19 Pratik Patil DAV 86 96 84 91 81 9.4 438
20 Avantika Sarkar DAV 92 87 81 81 85 9.2 426
21 Ashish Tomar K. V. 77 81 95 88 81 9 422
22 Samrudhi ST.J 89 81 81 82 85 9 418
23 Sukanya De ST.J 81 84 81 81 83 9 410
24 Prabhat Jha DAV 81 82 83 91 71 9 408
25 Saumik Bala DAV 86 81 81 84 71 8.8 403
26 Lifna Vergese ST.J 73 87 78 81 81 8.6 400
27 Lakshami Nair DAV 85 71 77 81 78 8.4 392
28 Mrudula Patil DAV 85 83 61 84 81 8.6 394
29 Soptvik K. V 78 88 71 73 81 8.4 391
30 Rounak St. J 81 82 81 71 72 8.6 387
31 Animesh singh DAV 86 87 61 81 72 8.4 387
32 Ashish tiwari DAV 83 71 72 83 71 8.4 380
33 Aashi Salian ST.J 79 78 71 71 80 8 379
34 Samidha Patil NHPS 80 75 71 71 78 8 375
35 Aditi Sanganal NHPS 81 73 71 71 78 8.2 374
36 Dhrubesh Sharma DAV 80 81 61 71 71 8 364
37 Jarina Johnson NHPS 77 73 71 71 71 8 363
38 Amrit Kaur ST. J 71 84 61 68 77 7.8 361
39 Vivek Kucharekar NHPS 77 69 61 61 70 7.2 338
40 Debosmitha DAV 77 74 51 61 63 7.2 326
41 Suraj Mahanavar DAV 73 83 41 61 67 7.2 325
42 Mohtashim DAV 83 67 41 58 65 6.8 314
43 Payal sen DAV 79 58 41 55 41 6 274
44 Ayyaz Mohammad DAV 66 59 41 54 51 6 271

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>